O Fundacji

 

Fundacja „W Trosce o Życie” powstała 5 lutego 2009 roku, a rok później otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Jako jedyna organizacja pozarządowa w naszej okolicy działa w sferze domowej opieki paliatywnej. Udziela ona wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom. Wsparcie to przybiera zarówno formę pomocy finansowej, jak i rzeczowej. Każdy, kto był hospitalizowany choćby przez jeden dzień, wie doskonale, o ile lepsze od murów szpitalnych jest spędzanie trudnego czasu choroby w domowej atmosferze. Dzięki naszym działaniom możliwe jest przebywanie podopiecznych Fundacji w domu. To z kolei wpływa na zwiększenie komfortu psychicznego i wspomaga rekonwalescencję osób przewlekle chorych, a nieuleczalnie chorym pozwala na godne przeżycie ostatnich lat, miesięcy czy dni.
Roczne sprawozdania z naszej działalności będą dostępne na naszej stronie internetowej po upływie każdego roku sprawozdawczego.
Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

Co to jest medycyna paliatywna?

Medycyna paliatywna (łac."pallium" oznacza "płaszcz") - dział medecyny, a także specjaność lekarska, obejmująca leczenie i opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi, którzy znajduja się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby.Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chrobowego czy jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje sie to poprzez:

  •     łagodzenie objawów choroby
  •     eliminowanie bólu
  •     wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego najbliższych


Organy fundacji:


Zarząd fundacji:
Prezes: mgr Jolanta Leń

Członkowie:
Grażyna Wojtarowicz
Ewelina Florczak
Anna Konopka