Jak nas wesprzeć?

 

 Przekazanie 1%

 

NASZ KRS: 0000324209


Darowizna 1% to dobrowolne  przekazanie części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Każdy podatnik może nam pomóc wybierając Fundację „W Trosce o Życie” jako beneficjenta tej darowizny.

Kto może przekazać 1% ?

  • wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem
  • osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełniają PIT


Jak przekazać 1% podatku na rzecz naszej Fundacji?

1. Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38).

2. W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Urząd Skarbowy, w terminie do trzech miesięcy, przekaże na nasze konto 1% zapłaconego przez Państwa podatku.

Uwaga: Podatnik nie może podzielić tej darowizny między kilka organizacji.

 

Co więcej można zrobić?

Osoba fizyczna, czyli każdy darczyńca prywatny, może przekazać również darowiznę finansową lub rzeczową. Kwoty darowizn odlicza się od podstawy opodatkowania, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6% dochodu osoby fizycznej składającej zeznanie (reguluje to art.26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty (w rozliczanym roku podatkowym) na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych. Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia są podobne do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne (reguluje je art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Numer naszego konta

Bank PKO S.A. O w Brzozowie
18 1240 2324 1111 0010 2303 9996