Coroczna akcja dzięki współpracy Fundacji Hospicyjnej z Gdańska oraz NZOZ DAR-MED. Wspólnie organizujemy paczki na Dzień dziecka dla naszych podopiecznych z hospicjum domowego dla dzieci. W tym roku udało się zorganizować ponad 30 drobnych paczek
z upominkami dla naszych małych podopiecznych. Dzieci otrzymały plecaki szkolne, buty, karty podarunkowe na zakup odzieży, środków pielęgnacyjnych, zabawki, słodycze, rolki, pomoce do rehabilitacji, gry edukacyjne.