„Nie jesteś sam” – grupa wsparcia dla osób opiekujących się osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi spotkania w ostatnią środę miesiąca godz. 16.00

Z inicjatywy Fundacji „W Trosce o Życie” we wrześniu 2013 roku uruchomiona została grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych przewlekle i nieuleczalnie – „Nie jesteś sam”.

W ramach grupy oferowana jest pomoc psychologiczna osobom, które na co dzień są najbliżej chorych i często decydują się zrezygnować z rozwoju zawodowego czy osobistego, aby czas, jaki pozostał im bliskim był czasem pięknym i wartościowym. W ramach spotkań uczestnicy grupy mają możliwość:

  • Korzystania z wzajemnego wsparcia,
  • Dzielenia się informacjami i wiedzą na temat „dobrych praktyk” w opiece nad osobami nieuleczalnie chorymi,
  • Nabycia umiejętności zapobiegających powstaniu zespołu wypalenia,
  • Zdobycie kontaktów do osób w podobnej sytuacji życiowej,
  • Możliwość skorzystania z porady u specjalistów zajmujących się na co dzień pomocą osobom nieuleczalnie chorym.

Spotkania grupy

Grupa ma charakter otwarty i jest skierowana również do osób, które opiekują się osobami chorymi.

Udział w grupie jest bezpłatny. Terminy spotkań ustalane są przez uczestników i ogłaszane w tym dziale na stronie internetowej Fundacji. Grupa jest otwarta na osoby innych wyznań religijnych.

Spotkania grupy odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 16.00 w  siedzibie firmy:

Fundacja „W trosce o życie”
ul. Rynek 6a w Brzozowie

Opiekun grupy:
Michał Wapiński
Telefon: 665 253 235