JAK NAS WESPRZEĆ?

1% podatku

NASZ KRS: 0000324209

Darowizna 1% to dobrowolne przekazanie części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Każdy podatnik może nam pomóc wybierając Fundację „W Trosce o Życie” jako beneficjenta tej darowizny.

Kto może przekazać 1%?

1. Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem.

2. Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

3. Emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełniają PIT.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz naszej Fundacji?

Deklaracja Podatkowa

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38).

Nazwa organizacji

W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekazanie 1%

Urząd Skarbowy, w terminie do trzech miesięcy, przekaże na nasze konto 1% zapłaconego przez Państwa podatku.

Uwaga: Podatnik nie może podzielić tej darowizny między kilka organizacji.

Co więcej można zrobić?

Osoby fizyczne
  • Osoba fizyczna, czyli każdy darczyńca prywatny, może przekazać również darowiznę finansową lub rzeczową. Kwoty darowizn odlicza się od podstawy opodatkowania, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6% dochodu osoby fizycznej składającej zeznanie (reguluje to art.26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Warunki
  • Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty (w rozliczanym roku podatkowym) na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Osoby prawne
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych. Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia są podobne do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne (reguluje je art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Numer naszego konta

Bank PKO S.A. O w Brzozowie

18 1240 2324 1111 0010 2303 9996