Z biblioteki, skupiającej pozycje o opiece paliatywnej i przeżywaniu żałoby, może skorzystać każdy zainteresowany.

Cykl akcji skupionych wokół organizowanej przez Fundację Hospicyjną kampanii społecznej pod hasłem „Pomóż ukoić ból”.

Pomysł został zaczerpnięty z międzynarodowej akcji dla hospicjów Pola Nadziei. Pragniemy pokazać społeczeństwu działalność brzozowskiego hospicjum, a tym samym upowszechniać ideę opieki hospicyjnej.

Kampania ma na celu zakup dla naszych podopiecznych oraz wszystkich innych potrzebujących chorych z terenu województwa podkarpackiego aparatu do mechanicznego wspomagania kaszlu- tzw. asystora kaszlu, który mogliby dowolnie wypożyczać.

Różnorodne akcje, mające na celu integrację lub promocję idei opieki w hospicjum w Brzozowie.

Pod koniec 2009 roku rozpoczęliśmy pierwszą edycję kampanii społecznej pod hasłem ”Wspomóż Hospicjum 2009/2010”. Pomysł ten został zaczerpnięty z międzynarodowej akcji dla hospicjów „Pola Nadziei”.

W lipcu 2010 roku przyłączyliśmy się do VII kampanii „Hospicjum to też Życie”. Akcja ma na celu pomoc dzieciom osieroconym. Ostatnio coraz więcej działań prowadzonych jest na rzecz dzieci, których najbliżsi byli pacjentami hospicjów.

Każdego roku brzozowska Fundacja organizuje kampanię żonkilową – akcję, która łączy pomoc z pracą edukacyjną, a przy tym integruje i angażuje rzesze młodych ludzi oraz ich opiekunów z okolicznych szkół. Kampania żonkilowa jest wspaniałą okazją do szerzenia idei opieki hospicyjnej wśród dzieci oraz młodzieży. Jednocześnie jest ona wyrażeniem radości z pomagania.

Fundacja W Trosce o Życie jest również organizatorem cyklicznych, a także okazjonalnych działań na rzecz podopiecznych (mikołajki, dzień wolontariusza czy koncerty charytatywne).

W roku 2012 zaprosiliśmy uczestników rajdu rowerowego „Przez Polskę dla polskich hospicjów” organizowanego corocznie przez Fundację Babci Aliny. Dzięki temu pomysłowi tamtegoroczna trasa rajdu przebiegała przez nasze okolice. Siódmy etap, który odbył się w piątek ósmego czerwca, prowadził z Wołkowyi do Jasła przez Lesko, Sanok, Brzozów, Strzyżów.

Była to wspaniała okazja do zwiedzenia mało znanych zakątków południowej Polski oraz naocznego przekonania się, jak potrzebna i jednocześnie trudna jest praca hospicjów. Środki zebrane podczas rajdu przyczyniły się do poprawy losu naszych podopiecznych.

W roku 2013 wzięliśmy udział w charytatywnym Balu Polskim (26 I 2013). Pod tą nazwą kryje się zorganizowane w Londynie, już po raz 42., prestiżowe wydarzenie kulturalno-towarzyskie, integrujące środowisko polskie w Wielkiej Brytanii.