w trosce o życie

Fundacja „W Trosce o Życie” powstała 5 lutego 2009 roku, a rok później otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Jako jedyna organizacja pozarządowa w naszej okolicy działa w sferze domowej opieki paliatywnej. Udziela ona wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom.

wsparcie

Wsparcie to przybiera zarówno formę pomocy finansowej, jak i rzeczowej. Każdy, kto był hospitalizowany choćby przez jeden dzień, wie doskonale, o ile lepsze od murów szpitalnych jest spędzanie trudnego czasu choroby w domowej atmosferze.

POMAGAMY

Dzięki naszym działaniom możliwe jest przebywanie podopiecznych Fundacji w domu. To z kolei wpływa na zwiększenie komfortu psychicznego i wspomaga rekonwalescencję osób przewlekle chorych, a nieuleczalnie chorym pozwala na godne przeżycie ostatnich lat, miesięcy czy dni.

DZIAŁALNOŚĆ

Roczne sprawozdania z naszej działalności będą dostępne na naszej stronie internetowej po upływie każdego roku sprawozdawczego. Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

Czym jest medycyna paliatywna?

Medycyna paliatywna (łac.”pallium” oznacza „płaszcz”) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, obejmująca leczenie i opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby.Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego czy jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to poprzez:

    • łagodzenie objawów choroby,
    • eliminowanie bólu,
    • wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego najbliższych,
    •  łagodzenie objawów i łagodzenie objawów choroby eliminowanie bólu wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego najbliższych.

Organy fundacji

Zarząd fundacji:
Prezes:
mgr Jolanta Leń

Członkowie:
Grażyna Wojtarowicz
Ewelina Florczak
Anna Konopka

Współpraca z Tesco

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach, której TESCO POLSKA Sp. z o.o. przekazuje na własność, bezpłatnie artykuły żywnościowe dla podopiecznych naszej fundacji.