„Żonkilowym piknik rodzinny”. Celem jego jest promowanie idei ruchu hospicyjnego, uwrażliwienie społeczeństwa na ludzkie cierpienie. Akcję rozpoczął happening na brzozowskim rynku, a później był przemarsz uczestników zaopatrzonych w symbole charakterystyczne dla całek kampanii, tj. papierowe lub bibułowe żonkile, żółte elementy stroju, pogodny nastrój i dobre serce. Na wszystkich zgromadzonych czekały liczne atrakcje.